Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 20 2010

thecackok
12:17
Play fullscreen
 The Grinch Song
Reposted fromwardance wardance
thecackok
11:59
"And the hardest part 
Was letting go not taking part 
Was the hardest part"

Coldplay - The hardest Part

December 10 2010

thecackok
16:28
4603 ea86
Reposted frombookinistka bookinistka

November 30 2010

thecackok
23:02
3498 131c
Reposted fromojtam ojtam viabookinistka bookinistka

November 29 2010

thecackok
16:21
Tides From Nebula

November 27 2010

thecackok
18:51

Step one you say we need to talk
He walks you say sit down it's just a talk
He smiles politely back at you
You stare politely right on through
Some sort of window to your right
As he goes left and you stay right
Between the lines of fear and blame
And you begin to wonder why you came

November 26 2010

thecackok
15:45
0009 f567
thecackok
15:44
odłożyła słuchawkę. już nie zadzwoni, pomyślałem. najlepsza z kobiet, jakie w życiu spotkałem, a ja przejebałem sprawę. zasługuję na klęskę, zasługuję na samotną śmierć w domu wariatów.
— charles bukowski
thecackok
15:43
(...) było w niej coś dziwnego, jakiś uszlachetniający smutek. Mądry, zdrowy smutek, a raczej wynikające z zupełnego życiowego rozszarpania zmęczenie.
— Jakub Żulczyk, oczywiście
Reposted fromzmora zmora viatilfeldighet tilfeldighet
thecackok
15:40
Słuchaj, czy wiesz, że dla Ciebie mógłbym wziąć udział w wojnie? Lub na pamięć encyklopedię każ mi się nauczyć, lub wypić miliard szklanek wody. Po trzech szklankach wody byłbym bliżej Ciebie. Nic się cofnąć nie da, lub jeden raz to się udaje, nie zdałem do następnej klasy. Płakałem, biłem na oślep pięściami i nienawidziłem tak bardzo, że opłacało się cofnąć... I okazało się snem. A teraz nic. Już nic nie można. Nic nie można zrobić. Więc tylko mówię na głos kocham, byś usłyszała, że można Cię kochać.
— Walkower reż. Jerzy Skolimowski
Reposted fromparasite parasite viatilfeldighet tilfeldighet

November 24 2010

thecackok
13:14
Serie Architects win Young Architects of the Year Award 2010 (via DesignBoom.com)
Reposted frombadbear badbear
thecackok
13:14
0449 f6f6
Reposted fromtwojkot twojkot
thecackok
13:14

November 20 2010

thecackok
20:24
Play fullscreen
nic się przecież nie zmieniło, chodźmy stąd i pijmy wino
Reposted frompowidlo powidlo
thecackok
20:20
9897 a59d
Reposted fromgusta-blu gusta-blu
thecackok
10:26
1175 fc16
thecackok
10:25
1161 0e35

November 19 2010

thecackok
17:50
7705 4787

November 18 2010

thecackok
17:05
thecackok
11:14
3938 b583 500
Chuck
Reposted bytmklrnc tmklrnc
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl